BM İnsan Hakları Komitesi İsmet Özçelik, Turgay Karaman kararı

    BirleşmişMilletler CCPR/C/125/D/2980/2017 Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi   Dağıtım.:Genel 28Mayıs2019   Orijinal Dili: İngilizce   İnsan Hakları Komitesi 2980/2017 sayılı bildirimle ilgili olarak, Komite tarafından Seçmeli Protokol altında kabul edilen görüşler*,**,*** Başvurunlar:...

AIHM tarafindan verilen, Anayasa Mahkemesi eski üye ve Baskanvekili Alparslan Altan hakkinda hak...

Alparslan_Altan_Degerlendirme_AIHM_Alparslan_Altan_Karari_-_Degerlendirme

Hükümlü-Tutuklu Nakil Talepleri ve Talebin Reddine Karşı Örnek İtiraz Dilekçesi

HÜKÜMLÜLERİN (TUTUKLULARIN) BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLİ 1-GENEL OLARAK: Halen tutuklu, hükmen tutuklu veya hükümlü kişilerin gerek yargılandıkları mahkemenin farklı bir yerde bulunması...

Müddetnameye İtiraz Dilekçesi

TERÖR SUÇLARININ İNFAZI AŞAMASINDA MÜDDETNAME  HESABI VE ŞARTLI TAHLİYE SÜRESİNİN HESAPLANMASINDA GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR ve HATALI HESAPLANAN MÜDDETNAMEYE İTİRAZ DİLEKÇESİ   Müddetnameye itiraz...

BM Insan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun, Türkiye de Yaşanan Hukuksuzluklara dair Ihlal...

Birleşmiş Millletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Gözaltı Çalışma Grubunun  Mestan Yayman ile ilgili 42/2018 Sayılı Görüşü (Türkçe tercümesi)

İşkence İddialarına Yönelik Örnek Şikayet Dilekçesi

 İşkence-İddialarına-Yönelik-Örnek-Şikayet-Dilekçesi Bir çok tarafsız uluslararası kuruluş ve gözlemci raporlarına giren işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin; İşkence faillerini, genel olarak olay tarihi ve...

BM: ByLock Suç Delili Olmaz

BM İnsan Hakları Konseyi Haksız Tutuklamalar Çalışma Grubu (HRC-WGAD / BM-KTÇG) sırf ByLock kullanma nedeniyle kişilerin soruşturmaya tabi tutulmalarının ve özgürlüklerinden...

Sınav Yolsuzluğu İddiaları Kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık ve Örgüt Üyeliği...

SINAV YOLSUZLUĞU SAVUNMA - Word belgesi KPSS, Komiser Yardımcılığı vb. Nitelikte Sınavlar Kapsamında Örgüt Üyeliği, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık...

BANK ASYA KISA SAVUNMA DİLEKÇESİ ve Bank Asya İddialarının Hukuka Aykırılığına Dair İzahat-Hukuki Değerlendirme 

  Bank Asya konusu güncel ceza davaları içerisinde hala önemli bir yer işgal etmekte ve gelen tepkiler doğrultusunda bazı değişiklikler olmakla birlikte, yargılama...

PASAPORT TAHDİTLERİ ve ZAYİ İŞLEMLERİ ile İLGİLİ GENEL BİLGİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

            OHAL sürecinde iki yüz bini aşkın kişinin pasaportları iptal edilmiş yada tahdit şerhi düşülerek pasaport almaları engellenmiştir. Ülkede yaşanan hukuksuzluk ve...

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...