9- Adil Yargılanma Hakkı

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında “Adil yargılanma hakkı” ihlal edilmiştir. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDA “ADİL YARGILANMA HAKKI” İHLAL EDİLMİŞTİR. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil...

6- Mahkeme Heyetinin Reddi Talebi

Bu aşamaya kadar Mahkemeye ilettiğim, “İddianamenin iadesi”, “Durma kararı verilmesi”, “ Yetkisizlik”, “Görevsizlik”, “Bekletici mesele yapılması kararı verilmesi”, “Birleştirme kararı verilmesi”...

7- Anayasaya Aykırılık İddiası Talebi

Hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar Anayasanın 2, 10, 19, 37, 38, 139, 159. Maddelerine aykırıdır. 2802 Sayılı...

5- Birleştirme Talebi

“Çatı Dava” olarak adlandırılan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin devam eden yargılaması ”Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan” hakkımda açılan yargılamayı etkileyecek...

10- Arama ve El Koyma

ARAMA VE EL KOYMA KARARLARI VE UYGULAMASI HUKUKA AYKIRIDIR. Hakkımda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada alınan...

8- Soruşturmanın Usulsüzlüğü İddiası

Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili gözaltına alma, tutuklama ve malvarlığı üzerine tedbir konulması kararları görevli ve yetkili soruşturma ve yargılama...

2- Durma Kararı

Hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında açılan davalarda soruşturma ve dava şartı gerçekleşmediğinden durma kararı verilmesi gerekir. (Bu savunma maddesi sadece hâkim...

3- Yetkisizlik İtirazı

Hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yetkisiz mahkemelerde ceza davaları açıldığından dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekir. (Bu savunma maddesi sadece hâkim...

Hükümlü-Tutuklu Nakil Talepleri ve Talebin Reddine Karşı Örnek İtiraz Dilekçesi

HÜKÜMLÜLERİN (TUTUKLULARIN) BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLİ 1-GENEL OLARAK: Halen tutuklu, hükmen tutuklu veya hükümlü kişilerin gerek yargılandıkları mahkemenin farklı bir yerde bulunması...

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...