EMNİYET MENSUPLARI İÇİN AYM BAŞVURU ÖRNEĞİ

Garson isimli gizli tanıktan ele geçirilen SD kart, Bylock, itirafçı/gizli tanık beyanları, banka ve diğer yasal faaliyetler gerekçe yapılarak cezalandırılan ve...

AYM Genel Başvuru Dilekçe Örneği

Bylock, banka, sendika/dernek, gazete/dergi aboneliği, evinde bazı kitap/gazete/dergi nüshasının bulunması, SGK’lı olarak bir kurumda çalışmak, Kimse Yok mu derneğine bağış/bu derneğin...

Kesinleşen Ceza Hükmüne Karşı Bireysel Başvuru Formatı (Olaylar ve Şikayetler)

Kesinleşen Ceza Hükmüne Karşı Bireysel Başvuru Formatı (Olaylar ve Şikayetler) Dr. Oktay Bahadır 14 Nisan 2021 Genel Açıklamalar Malum olduğu üzere, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa...

BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYAN HAKİM SAVCILAR İÇİN AYM DİLEKÇESİ

AYM - HS Adil Yargilanma Hakki Basvurusu EK A EK B EK C EK D EK E EK F EK G

YARGITAYDA YARGILANAN YARGI MENSUPLARI VE BÜROKRATLAR İÇİN AYM DİLEKÇESİ

Yargitay'da Yargilananlar Için Guncel AYM Basvurusu Açiklamalar EK MY EK 6

BİRİNCİ SINIF HAKİM SAVCILAR İÇİN AYM BAŞVURUSU

AYM - 1. Sınıf Hakim Savcı Adil Yargilanma Hakki Basvurusu    

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...