Genel İçin Alternatif İstinaf Başvuru Dilekçesi

Genel İçin Alternatif İstinaf Başvuru Dilekçesi

Genel İçin Alternatif Temyiz Başvuru Dilekçesi

Genel İçin Alternatif Temyiz Başvuru Dilekçesi

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SUÇLAMASINA DAİR TEMYİZ DİLEKÇESİ

 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM TEMYİZ DİLEKÇESİ

Beraat talebi için emsal (örnek) mahkeme ve istinaf kararı

Not: Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sendika ve dernek üyeliği ile Bankasya'da hesap sahibi olmak, sohbet kaydı ve yayın bulundurulduğundan bahisle...

ByLock Temyiz Dilekçesi

 ByLock İstinaf Dilekçesi Örnek dosyayı linke tıklayarak inderebilirsiniz.

ByLock İstinaf Dilekçesi

 ByLock İstinaf Dilekçesi Örnek dosyayı linke tıklayarak inderebilirsiniz.

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...