ETKİN PİŞMANLIKLA KENDİMİ KURTARABİLİR MİYİM?

ETKİN PİŞMANLIK NEDİR? Etkin Pişmanlık kelime anlamı; yaptığından pişman olma şeklinde tanımlansa da ceza yargılaması açısından bir kısım sonuçlar doğuran bir müessesedir. Bu...

Haksız Tutuklama Tazminatı

1- HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT ISTEMININ YASAL DAYANAĞI Kanuna aykırı yakalama ve tutuklama nedenleriyle yaşanılan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu...

BM İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna Başvuru Şekli ve Şartları

“No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile" (Universal Declaration of Human Rights, article 9) "Hiç kimse keyfi tutuklama,...

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...