ETKİN PİŞMANLIKLA KENDİMİ KURTARABİLİR MİYİM?

ETKİN PİŞMANLIK NEDİR? Etkin Pişmanlık kelime anlamı; yaptığından pişman olma şeklinde tanımlansa da ceza yargılaması açısından bir kısım sonuçlar doğuran bir müessesedir. Bu...

Aleyhinizde Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Mahkumiyet Verildi ise Bu Yazılardan da Faydalanarak Dilekçenizi Hazırlayınız

Dosyayi word olarak indir (.docx) Cezanın Belirlenmesi, Bireyselleştirilmesi Ve Orantılılık İlkesi Plan: A- Genel Olarak - Temel Cezanın Belirlenmesi - Takdiri İndirim Kurumu -...

16 CD’nin silahlı örgüt kabulüne ilişkin kararının bir başka açıdan eleştirisi

YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 26.09.2017 TARİH VE 2017/16.MD-956 ESAS, 2017/370 SAYILI KARARINA DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER. Yargıtay 16. Ceza Dairesi (CD), ilk derece...

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...