3- Yetkisizlik İtirazı

Hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yetkisiz mahkemelerde ceza davaları açıldığından dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi gerekir. (Bu savunma maddesi sadece hâkim...

2- Durma Kararı

Hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında açılan davalarda soruşturma ve dava şartı gerçekleşmediğinden durma kararı verilmesi gerekir. (Bu savunma maddesi sadece hâkim...

6- Mahkeme Heyetinin Reddi Talebi

Bu aşamaya kadar Mahkemeye ilettiğim, “İddianamenin iadesi”, “Durma kararı verilmesi”, “ Yetkisizlik”, “Görevsizlik”, “Bekletici mesele yapılması kararı verilmesi”, “Birleştirme kararı verilmesi”...

5- Birleştirme Talebi

“Çatı Dava” olarak adlandırılan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin devam eden yargılaması ”Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan” hakkımda açılan yargılamayı etkileyecek...

4- Tabii Hakim İlkesi ve Adil Yargılanma Hakkı Nedeniyle Görevsizlik İtirazı

Birinci sınıf hâkimler hakkında açılan ceza davaları görevli mahkemelerde açılmamıştır. Görevsizlik kararı verilmesi gerekir. (Bu savunma maddesi sadece birinci sınıf hâkim...

Hükümlü-Tutuklu Nakil Talepleri ve Talebin Reddine Karşı Örnek İtiraz Dilekçesi

HÜKÜMLÜLERİN (TUTUKLULARIN) BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLİ 1-GENEL OLARAK: Halen tutuklu, hükmen tutuklu veya hükümlü kişilerin gerek yargılandıkları mahkemenin farklı bir yerde bulunması...

10- Arama ve El Koyma

ARAMA VE EL KOYMA KARARLARI VE UYGULAMASI HUKUKA AYKIRIDIR. Hakkımda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada alınan...

7- Anayasaya Aykırılık İddiası Talebi

Hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar Anayasanın 2, 10, 19, 37, 38, 139, 159. Maddelerine aykırıdır. 2802 Sayılı...

8- Soruşturmanın Usulsüzlüğü İddiası

Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile ilgili gözaltına alma, tutuklama ve malvarlığı üzerine tedbir konulması kararları görevli ve yetkili soruşturma ve yargılama...

1- İddianamenin İadesi

Hakkımda, silâhlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu ileri sürülen olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanmamıştır. Bu hususa ilişkin hakkımda herhangi bir “eylem” ileri sürülmediğinden iddianamenin...

Yargıtay Kararı Doğrultusunda Tahliye Talebi Dilekçesi

Tahliye dilekçesi (Word Dosyası) EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809-5155 Esas sayılı karar örneği (3 sayfa) NOT: Dilekçenizi, dosyanızın bulunduğu ilgili makama hitaben yazınız. Eşler...