Bir Kısım Haber Sitelerine Giriş

7562

OHAL KHK’sı ile kapatılan haber sitelerine girdiğim için suçlanmaktayım; Girmiş olduğum haber sitelerinin profili incelendiğinde haberleri değişik haber kaynaklarının farklı bakış açiları ile takip ettiğim açıkça görülecektir. Benim sitelere giriş yaptığım tarihler menfur darbe girişimi öncesine aittir. Sitelere girdiğim tarihlerde adı geçen haber siteleri tamamen yasal olarak faaliyet gösteren ve Devlet  tarafından denetlenen siteler idi. Herhangi bir şekilde Yasa dışı haber yada faaliyeti durumunda Cumhuriyet Savcılarının müdahale etmesi gerekirdi. Giriş yaptığım tarihler itibarıyle Devlet denetiminde olan ve Yasal olarak faaliyet gösteren haber sitelerıni diğer haber siteleriyle birlikte takip etmem nasil suç olabilir.? Giriş yaptığım haber sitelerinden sadece aleyhe olacak şekilde KHK ile kapatılanların iddianameye yazılması hukuk dışı algı oluşturmaya matuftur. Bu haber sitelerine giriş yapan kurum ve özel şahısların tespiti zor değildir. Suç ise herkes için suç olmalıdır. Kişilere göre farklı kanun uygulama olmaz, kanunlar herkese eşit uygulanmak için vardır. . Bu haber sitelerine girerken suç işleme kastım yoktur. Bu açıdan suçun manevi unsuru gerçekleşmemiştir.