Dilekçenin Üç Temel Bileşeni

Usuli İtirazlar

Esasa İlişkin Açıklamalar

Sonuç: Değerlendirmeler ve Talepler

1. BİLEŞEN: USULİ İTİRAZLAR (Dilekçe Oluşturma Sırasına Göre)

2. BİLEŞEN: ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3. BİLEŞEN: SONUÇ-DEĞERLENDİRMELER VE TALEPLER

4. İSTİNAF VE TEMYİZ DİLEKÇELERİ

5. ÖNEMLİ DUYURULAR