Örnek Savunma Dilekçeleri

66034

ÖRNEKTİR LÜTFEN OKUYUP KENDİNİZE UYARLAYINIZ

Savunma Dilekçeleri

Tahliye Dilekçeleri

Temyiz Dilekçeleri

Süre Tutum Dilekçeleri

İstinaf Başvuru Dilekçeleri

Örnek Kararlar


Bölge Adliye Mahkemesine başvuru (Bank Asya- Okula çocuk gönderme- Yayın bulundurma)

 Haksız tutukluluk nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi

 Adli kontrolun kaldırılması talebi YENi

 TERÖR PROPAGANDASI YENi