Skip to content Skip to footer

Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi İtiraz Dilekçesi (AİHM Yalçınkaya Kararı Kapsamında)

Sedat Ünal tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

AİHM Yalçınkaya kararı kapsamında yapılan Yargılamanın Yenilenmesi talebinin reddi halinde 7 gün içerisinde kararı veren Mahkemeye itiraz dilekçesi sunulmalıdır.

1- Dilekçedeki renkli kısımlar kendi dosyanıza uygun düşecek şekilde değiştirilmelidir.

2- Yargılamanın Yenilenmesi talebinde zaten ayrıntılı dilekçe yazıldığı için itiraz dilekçesi çok kısa hazırlanmıştır. (Kelime ve kâğıt israfı olmaması için) Amaç itiraz yolunu işletmek.

İtirazın reddi halinde de bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında Bireysel Başvuru yapılması gerekir. (Daha önce AYM ve AİHM başvurusu reddedilenler de başvurabilir!)

Bizzat Hükümlü Tarafından Verilecek İtiraz Dilekçesi

YY TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ.docx – Google Docs

Eş veya Vasi Tarafından Verilecek İtiraz Dilekçesi

EŞ ve VASİ YY TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ.docx – Google Docs