Skip to content Skip to footer

7 Yıllık Azami Tedbir Süresi Dolmasına Rağmen Talebi Reddedilenler

Dosyaları İstinaf veya Yargıtay aşamasında olup da haklarında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen ve 7 yıllık azami tedbir süresi dolmasına rağmen tedbirin kaldırılması talepleri yerel mahkeme tarafından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 12.04.2011 gün ve 2011/1-51 Esas, 2011/42 Karar sayılı kararından hareketle ”adli kontrol için yasal düzenleme ile getirilen sürelerin hesaplanmasında kanun yolunda geçen sürelerin dikkate alınmayacağı” gerekçesiyle reddedilenler için Sedat Unal tarafından hazırlanan itiraz dilekçesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Not: Dilekçedeki sarı boyalı kısımları kendinize uygun şekilde değiştirmeniz gerekmektedir.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ.docx – Google Docs