5- Birleştirme Talebi

5118

“Çatı Dava” olarak adlandırılan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin devam eden yargılaması ”Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan” hakkımda açılan yargılamayı etkileyecek nitelikte olduğundan anılan dava dosyası ile birleştirme kararı verilmesi yada söz konusu dosyanın bekletici sorun yapılması gerekmektedir.

BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI VE BİRLEŞTİRME KARARI VERİLMESİ TALEBİ

CMK’ nın 218/1 Maddesinde “Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir.” Hükmü getirilmiştir.

Hakkımda Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçu ile ilgili olarak kamu davası açılmıştır. Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçunun en önemli unsurlarından birisi “Silahlı Bir Terör Örgütünün” varlığının kanıtlanmasıdır. İddia olunan FETÖ/PDY Örgütü ile ilgili olarak halen yargılaması devam eden birçok dava bulunmaktadır. Kamuoyunda bu davalardan birisi “ÇATI DAVASI” olarak adlandırılmış ve ana dava olduğu ileri sürülmüştür. Söz konusu davanın yargılaması halen Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. Devam eden bu davada “Silahlı bir terör örgütünün bulunup bulunmadığı” değerlendirilecektir. Silahlı Terör Örgütünün bulunması Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçunun da unsuru olması nedeni ile Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin devam eden yargılaması hakkımdaki yargılamayı da etkileyecek niteliktedir. Bir başka deyiş ile hakkımdaki davanın çözümü başka bir davanın sonucuna bağlıdır. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın sonucunun bu dosyada “Bekletici mesele” yapılması gerekir.

Sonuç olarak, Sayın Mahkeme tarafından CMK’ nın 218/1 Maddesi gereğince Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının “bekletici mesele” yapılmasına karar verilmesini, söz konusu davanın sonucunun beklenmesine karar verilmesini talep ederim.

Mahkeme tarafından “bekletici mesele yapılması” talebim kabul edilmez ise her iki dava dosyasının Birleştirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

CMK’ nın 8. Maddesinde bağlantı kavramının tanımlanmıştır. Buna göre “Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır.” hükmünün getirilmiştir. CMK’ nın bağlantılı suçlarda yetki konusunu düzenleyen 16/1 Maddesinde; “Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir.” Hükmüne yer verilmiştir. “Bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birkaç sanık bulunuyorsa irtibat (bağlantı) varsayılır” şeklindeki düzenlemeden hareketle bir sonuca varılmasının gerekmektedir. Her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan “bağlantılı” ceza davalarının, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebileceği açıktır.

Sonuç olarak; Bir davanın sonucunun diğerini etkileyecek olması nedeni ile bağlantı şartı gerçekleştiğinden, huzurdaki dava ile Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının Birleştirilmesine karar verilmesini talep ederim.