BANK ASYA KISA SAVUNMA DİLEKÇESİ ve Bank Asya İddialarının Hukuka Aykırılığına Dair İzahat-Hukuki Değerlendirme 

10446

 


Bank Asya konusu güncel ceza davaları içerisinde hala önemli bir yer işgal etmekte ve gelen tepkiler doğrultusunda bazı değişiklikler olmakla birlikte, yargılama makamlarınca bank asya iddialarına örgüt üyeliği suçunda yan delil;  örgüte maddi destek sağlama(bilerek ve isteyerek yardım) suçunda da müstakil delil niteliği verilmiştir.
Tıpkı Bylock gibi Bankasya’ya para yatırma konusunda da yargılama dosyalarındaki banka kayıtları kesinlikle yasak delildir. Aşağıda linkini verdiğimiz  mütalaada yer verilen somut kanıtlardan da anlaşılacağı gibi, Bank Asya verileri önceden alınmış bir mahkeme kararı olmadan, polis tarafından toplu olarak, tamamen yasa dışı şekilde ele geçirilmiş ve bu konuda bir de veri tabanı hazırlanıp kullanılmıştır. Bank Asya’nın tüm müşterilerine ait olan tüm kişisel veriler, hiçbir yasal dayanağı olmadan, hiçbir mahkeme kararı alınmadan, polis tarafından toplu olarak ele geçirildiği için, bu veriler tamamen yasa dışı delil niteliğinde olup, tüm Bank Asya müşterilerinin özel hayata saygı hakkı da bu nedenle ihlal edilmiştir.
Anayasanın 38 § 6 ve CMK m. 217 § 2 hükümleri dikkate alındığında, bahse konu Bank Asya verileri asla mahkûmiyete esas alınamaz. Bu nedenle bahse konu mütalaa ve delillerini (EKLER) kullanarak, ceza yargılamalarında savunma yapabilirsiniz; mütalaa ve eklerini uyarlayarak istinaf ve temyiz dilekçelerinizde kullanabilirsiniz. Kullanmanızda, ileride AYM ve AİHM önündeki başvurular açısından yarar vardır.
BANKASYA Kısa SAVUNMA (Word dosyasi) indir

 


 

…… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Dosya No : 2016/………

Konu ; Savunmaya ilişkin beyanlarımın sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

İddianamede tarafıma yöneltilen terör örgütü üyeliği suçlamasına dayanak olarak Bank Asya’ya para yatırmak gösterilmiştir.

Örgüt suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek silahlı ya da silahsız herhangi bir suç örgütünün üyesi ya da sempatizanı değilim ve asla olmadım. Bilerek ya da bilmeyerek suç işlemedim ve suç işleme kastıyla da hiçbir davranış içerisine girmedim. Terör örgütü üyeliğine/Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçuna gerekçe yapılan Bankaya para yatırma nedenim asla suç işleme kastı değildir ve olamaz.

Suçlamaya dayanak olarak gösterilen Bank Asya isimli katılım bankası 1996 yılında kurulmuş ve 23.7. 2016 tarihinde faaliyet izni sona erdirilene karar faaliyetine devam etmiştir. İddianamede Terör örgütü üyeliğine/Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçuna dayanak yapılan suçlama yasal olarak faaliyetine devam eden bir bankaya para yatırmak olarak gösterildiği için açıkça bu durum kanunsuz suç ve ceza olmaz hükmüne aykırı olduğu için yöneltilen suçlama açıkça hukuka da aykırıdır.

Bankacılık Kanununda yer alan düzenlemelere göre, ülkemizde mevduat ve fon kabulü kanunla belirlenmiş sınırlar içerisinde yetkili kurulların izin ve gözetiminde sınırlı sayıda kuruluş tarafından yürütülen imtiyazlı bir faaliyettir. Yetkisiz kişi ve kuruluşların bu faaliyeti yapması kanuna aykırı olup faaliyet izni arasında mevduat ve fon kabulü bulunan bir bankanın bu faaliyetinin sınırlandırılması ya da durdurulması da bu kanuna göre BDDK’ya aittir. Mevduat ve fon kabulü BDDK tarafından engellenmedikçe bir bankanın bu faaliyetini sürdürmesi gayet doğal olup yapılan bu işlemler açıkça yasaya uygun bir faaliyettir.

23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BDDK’nın 22.7.2016 tarih 6947 sayılı Kararına göre ; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 21.07.2016 tarih ve 9029 sayılı yazısında yer alan talebi üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107. maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

24 Ekim 1996 tarihinde yasalara uygun olarak kurulan ve faaliyetine başlayan Asya Katılım Bankası A.Ş. bu tarihten faaliyet izni kaldırıldığı tarih olan 22.7.2016 tarihine kadar yaklaşık 20 sene kesintisiz bir şekilde fon kabulü faaliyetini yasal olarak yürütmüştür. Bu iki tarih arasında banka ve müşterilerinin şubelerde fiziken ya da bankamatikleri ve internet bankası aracılığıyla yaptığı bütün fon kabulü ve çekilmesi işlemleri; gerek parayı yatıran, adına hesap açılan ve gerekse  banka tarafında bu işlemi yapan memur ve onaylayan amirler açısından tamamen yasaldır. Bu iki tarih arasında yetkili olan BDDK’nın (Öncesinde Hazine Müsteşarlığı Murakıplar Dairesi’nin) Asya Katılım Bankası AŞ.’ye para yatırılmasını, hesap açılmasını yasaklayan, kısıtlayan bir kararı ya da duyurusu bulunmamaktadır. Benim de bankaya bu koşullar altında gidip hesap açmam ve para yatırmam tamamen yasalara uygun bir davranış olup 20 yıldır fon kabul ettiği kamuoyunca bilinen  bir kurumda yaptığım bu işlemden dolayı suçlu bulunmam açıkça hukuka aykırıdır.

Asya Katılım Bankası A.Ş., faaliyet izni kaldırılana kadar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının tebliğleri kapsamında mevduat kabul etmiştir. Bu çerçevede, mevzuatımız uyarınca faaliyet izni devam eden bir bankaya ve yine mevzuatın izin verdiği türden bir para yatırılması, hiçbir şekilde suç ya da hukuka aykırılık kabul edilemeyecektir. Zira, ceza hukukunun en temel ilkesi, kanunsuz suç ve ceza olmayacağına işaret etmekle; faaliyet izni kaldırılmamış veya fon kabulü yetkisi sınırlandırılmamış bir bankaya, mevzuatın izin verdiği şekilde mevduat/fon yatırılması, bu bankanın faaliyet izni sonradan kaldırılsa dahi hem işlem anında hem sonrasında asla suç unsuru içeren bir fiil olarak kabul edilemez.

BDDK’nın resmi internet sitesinde “istatistikler/aylık bülten” alanında yayımlanan rapora göre 20.1.2017 tarihi itibariyle Ülkemiz bankalarındaki açık mevduat/fon müşterisi sayısı mükerrer hesaplar dahil 75.6 milyon adet hesap olup bu hesapların bakiyesi ise 1,45 Trilyon TL’dir. Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin yaklaşık yüzde iki piyasa payı bulunduğu kabul edildiğinde 1 milyonun üzerinde hesap sahibine hizmet veren bu bankaya para yatırdığım için suçlanmam doğru değildir.

Elimde bulunan parayı hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan faizsiz banka olması nedeniyle Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye yatırdım. Para yatırırken de bu işlemden dolayı suçlanmamı gerektiren bir yasal duyuru ya da engelle karşılaşmadım, işlemi yapan görevliler tarafından ya da BDDK yetkilileri tarafından da herhangi bir şekilde bu yönde bilgi paylaşımı yapılmadan işlem yaptım. Bankaların faaliyetleri BDDK tarafından günlük izlendiğinden şubede para yatırma işlemini yapmam sırasında bankanın bilgi sistemlerinin çalışır durumda olduğunu, hesap açma ya da para yatırma işleminin o esnada bankanın bilgi sistemleri marifetiyle sonuçlandırıldığını da müşahede etmiş biri olarak yapılan işlemin yasadışı olduğunu gösterecek bir emareyle karşılaşmadım.

Kimsenin yönlendirmesi olmadan faizsiz banka olması nedeniyle Bank Asya’da hesap açtım ve para yatırdım. Bunu yaparken suç işleme kastıyla hareket etmedim. Yaptığım bu işlemin silahlı örgüte destek olması amacı içerisinde asla olmadım.

Medyaya yansıyan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bizzat hükümet ve yargı mensupları tarafından hain darbe girişimi sonrasında bu yapının silahlı terör örgütü olduğunun anlaşıldığı ifade edilmiştir. (Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın darbe sonrası yaptıkları açıklamalar) Yaşananların iç yüzünü bilmeyen bir kişi olarak ben de hain darbe girişimi sonrasında darbecilerin silahlı terör örgütü mensupları olduklarına inanıyorum, ancak benim ne bu hain darbe girişimini yapanlarla, ne destekleyenlerle, ne de yardım eden varsa onlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilişkim ve irtibatım yoktur ve olamaz.

İzah ettiğim hususlar dikkate alınarak, öncelikle Bank Asya isimli bankanın faaliyetine ne zaman son verildiğinin ve benim hesap açtığım ya da para yatırdığım tarih itibariyle BDDK tarafından bir yasaklama uygulanıp uygulanmadığının BDDK’dan SORULMASINA,

Gelen cevap ve yapılan yargılama sonucunda suç işleme kastıyla hareket etmemiş olmam ve yasal olarak faaliyetine devam eden bir banka olması hususları dikkate alınarak isnat edilen terör örgütü üyeliği suçlamasından dolayı BERAATİME karar verilmesini talep ediyorum.