PASAPORT TAHDİTLERİ ve ZAYİ İŞLEMLERİ ile İLGİLİ GENEL BİLGİ VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

16209

            OHAL sürecinde iki yüz bini aşkın kişinin pasaportları iptal edilmiş yada tahdit şerhi düşülerek pasaport almaları engellenmiştir. Ülkede yaşanan hukuksuzluk ve ağır baskı atmosferi sebebiyle yurt dışına gitmek isteyen insanların önüne kalın setler çekilmiştir. KHK’larla işinden edilip SGK kayıtlarına KHK İhraç-terör irtibatı şerhi düşüldüğü için başka hiçbir kurumda ve özel sektörde iş bulamayan kişilerin yurt dışına çıkışları da engellendiği için çaresizlik içindeki binlerce erkek, kadın ve çocuk, kendileri hakkında hiçbir adli-idari işlem olmamasına rağmen pasaportları olmadığı için illegal ve tehlikeli yollardan yurt dışına çıkmaya mecbur kalmışlardır. Binlerce aileyi bu tehlikeli yolculuğa çıkaran zulüm ortamında pek çok yürek dağlayan hadise yaşanmış, onlarca bebek, çocuk ve yetişkin insan Ege Denizinde ve Meriç sularında hayatlarını kaybetmişlerdir.

25 Temmuz 2018’de eşinden dolayı pasaportlarına tahdit konulmuş 155.350 kişinin tahdidinin kaldırıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak kısa bir süre sonra bu açıklamanın tamamen bir illüzyon olup büyük oranda gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Verilen sayı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Usulen sistem üzerinden tahdit kaydı düşülmüş olsa bile “Zayi Kaydı” veya başka bir isimle asıl duruma paravan yapılan gerekçelerle birkaç gün sonra fiilen tekrar pasaport yasağı konulduğu anlaşılmıştır. İlk birkaç gün pasaport alanların pasaportları da aynı gerekçeyle Zayi Kaydı var denilip  iptal edilerek mağdurların yurt dışına çıkışı engellenmektedir.

            Konuyla ilgili yapılan bazı haberler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Ağustos 2018’de yazılı bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanın talimatı doğrultusunda, hakkında herhangi bir soruşturma olmayan bütün eşlerin tahditlerinin kaldırıldığı, bu tarz haberlerin yalan olduğu belirtilmiştir.

            Ancak az önce de belirttiğimiz gibi pasaport tahdidinin sadece yöntem ve adı değişip sistemde eş sebebiyle şerh olarak bir istatistiki bilgi ya da kayıt olmadığı için açıkça yalan söylenmektedir. Fiilen pasaport yasağı sürdüğü ve hakkında soruşturma dahi bulunmayan eşleri kapsadığı halde sisteme zayi kaydı olarak giriş yapıldığı için yasak kalktı yalanı atılmaktadır. Kısa bir süre 25, 26 ve 27 temmuzda verilen pasaportlar dahi 30 temmuzda zayi kaydı var denilerek iptal edilmiştir. Bu bağlamda, OHAL kapsamında hakkında hiçbir işlem yapılmamış kişilerin pasaport başvuruları eşleri gerekçe gösterilerek halen reddedilmektedir. Ambalajı değişmekle birlikte fiili uygulama aynen devam etmektedir.

            Haklarında Adli veya idari bir soruşturma olmayan ve OHAL sürecinde haklarında herhangi bir işlem tesis edilmemiş kişiler hakkında eşleri nedeniyle konulan pasaport tahditleri, Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. 

            Pasaport Verilmemesi Ya da Zayi İşlemine Muhatap Olanları Yapabilecekleri  

            – Yapılan ret yada zayi işlemine itiraz edilebilir. İtiraz, Nüfus Müdürlüğüne yazılı dilekçe vermek suretiyle yapılabileceği gibi CİMER üzerinden de yapılabilir. CİMER üzerinden itiraz edilecekse ilgili valilik ve İçişleri Bakanlığı seçilmelidir.  İtiraz için aşağıdaki örnek dilekçelerden yararlanılabilir.

            – Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan itirazın yazılı cevapla veya (60 gün içinde hiçbir cevap vermemek suretiyle) zımnen reddi üzerine idare mahkemesinde dava açılabilir. Pasaport başvurusu reddedilen kişiler, valiliğe veya CİMER’e itiraz dilekçesi vermeden doğrudan da bu işleme karşı dava açabilir.

            Sırf eşinden dolayı pasaport alamayanların bu haksız uygulamaya karşı en azından nüfus müdürlüklerine ve CİMER’e dilekçe vererek itiraz etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu işlem haksız ve keyfidir. Buna itiraz edilmezse idare keyfiliğini devam ettirecektir.

İdare mahkemesine açılacak dava dilekçe örneği için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.http://www.yargiicinadalet.org/hakkinda-pasaport-tahdit-karari-olanlar-icin-idare-mahkemesi-dava-dilekcesi-ornegi/