Skip to content Skip to footer

Denetimli Serbestlik Başvurularında Kullanılması Gereken Bilgiler

  Güncel yargılamalar kapsamında, şartlı tahliye ve denetimli serbestlik haklarından yararlandırılmamak suretiyle insanlar mağdur edilmektedir. Bu mağduriyet, ya yatılan süre itibariyle buna hak kazanılmasına rağmen dosyanın kesinleşmemesi ve hükümlü statüsüne geçilmemesi nedeniyle yasal olarak şartlı tahliye/denetimli serbestlikten yararlanılamaması ya da cezaevi idarelerinin keyfi değerlendirme raporlarıyla (iyi hal-samimiyetin tasdiki kararı) engellenmesi nedeniyle yaşanmaktadır.

   Aşağıdaki linkte,  AYM, AİHM ve BM kararları bağlamında konuyla ilgili yapılacak başvuruların hangi hak kapsamında yapılması ve başvurularda hangi hususların ileri sürülmesi gerektiğine ilişkin Dr. Gökhan Güneş tarafından paylaşılan değerlendirmeyi bulabilirsiniz.

Link için tıklayınız