Skip to content Skip to footer

Yalçınkaya benzeri dosyaların hızlandırılması için AİHM’e gönderilecek mektup

AIHM uzmanları Yalçınkaya benzeri dosyaların hızlandırılması için AİHM’e mektup yazılmasının faydalı olduğunu belirtmektedirler. Sosyal medya uzerinden yaptiklari bilgilendirmelerde bu hususun uzerinde israrla durmakta ve Yalçınkaya dosyasıyla aynı durumda olanların asagidaki linkte belirtilen mektubu AIHM’e göndermeleri gerektiğini ifade ediyorlar.

Dr Gökhan Güneş’e göre AİHM’den hızlı şekilde karar çıkması için tüm yollar denenmeli ve Mahkemeye bu noktada her türlü baskı yapılmalıdır. Zira Güneş’e göre AİHM’in hükümete bildirdiği ilk 1.000 dosyayla ilgili kararın çıkma süresinin bile 1 yılı bulacağı düşünüldüğünde, Mahkeme’nin hızlı karar vermesi için tüm yolların denenmesinin gerekliliği daha da iyi anlaşılacaktır.

Link için tıklayınız