Skip to content Skip to footer

Açık Cezaevine Ayrılma Ve Denetimli Serbestlik Üzerine Çeşitli Sorular

Açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik konularıyla ilgili, Sedat Ünal’ın Twitter’dan en çok aldığı 10 soruya verdiği cevapları aşağıda görebilirsiniz:

1- Hükümlünün, örgütten ayrıldığına dair İdare ve Gözlem Kurulu’nda yeterli kanaat oluşması için bağımsız koğuşa alınarak değerlendirilmesi zorunlu mudur?

Cevap: Zorunlu değildir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 27.12.2021 gün ve 2021/12656 Esas, 2021/15299 Karar ile 27.12.2021 gün ve 2021/12596 Esas, 2021/15300 Karar sayılı kararları)

2- Daha önce denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandım. Sonradan kesinleşen cezam nedeniyle tekrar denetimli serbestlikten faydalanabilir miyim?

Cevap: Daha önce denetimli serbestlik uygulanan hükümle ilgili koşullu salıverme kararı verildikten sonra kesinleşen yeni hüküm gelmiş ise tekrar denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 01.10.2021 gün ve 2021/8334 Esas, 2021/12923 Kararı)

3- Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan ceza alanlar hakkında Açık Cezaevine Ayrılma ve Denetimli Serbestlik hükümlerinden faydalanma koşulları bakımından örgütten ayrıldıklarına dair tespit aranmakta mıdır?

Cevap: Evet aranmaktadır. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 17.06.2021 gün ve 2021/1232 Esas, 2021/10826 Karar sayılı kararı)

4- Terör Örgütünün Propagandasını Yapma suçundan hükümlünün Açık Cezaevine Ayrılma ve hakkında Denetimli Serbestlik uygulanma talepleri değerlendirilirken örgütten ayrıldıklarına dair tespit aranmakta mıdır?

Cevap: Örgüt propagandası yapma suçundan mahkum olan kişi örgüt üyesi olarak değerlendirilemez. Bu sebeple açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik talepleri hakkında değerlendirme yapılırken haklarında örgüt mensubu gibi değerlendirme yapılamaz. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 10.06.2021 gün ve 2019/3323 Esas, 2021/10360 Karar sayılı kararı)

5- Hakkımda Denetimli Serbestlik hükümleri uygulanmakta iken alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suç işledim kalan ceza mı yeni suç tarihi itibariyle mi açık ceza infaz kurumunda çekmem gerekir?

Cevap: Hayır. Denetimli Serbestlik uygulanırken alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis gerektiren suç işlenirse yeni suç için dava açılana kadar denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaya devam eder. Dava tarihi ile koşullu salıverme süresi arasındaki süre açık cezaevinde çektirilir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 22.09.2021 gün ve 2021/9927 Esas, 2021/12657 Karar sayılı kararı)

6- 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; işlemiş olduğum suçlardan biri hakkında denetimli serbestlik süresi 3 yıl uygulanıyorken diğer suç istisna suçlardan olduğundan denetim süresi 1 yıl olarak uygulanıyor. İçtima (cezaların toplanması) halinde denetimli serbestlik süresi 1 yıl mı yoksa 3 yıl mı uygulanır?

Cevap: İctima halinde denetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanır. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 08.05.2017 gün ve 2017/681 Esas, 2017/1488 Karar sayılı kararı)

7- Silahlı Terör Örgütüne Yardım suçunda Denetimli Serbestlik ve Açık Cezaevine Ayrılma zamanının tespiti bakımından koşullu salıverme oranı 2/3 olarak mı yoksa 3/4 olarak mı uygulanır?

Cevap: 3713 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince infaz oranı 3/4 olarak uygulanır. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 08.04.2021 gün ve 2019/3821 Esas, 2021/6471 Karar sayılı kararı)

8- Hükümlü örgütten ayrıldığına yönelik samimiyetinin tasdikini talep etmesi üzerine, terör örgütüyle bağının kalmadığı ve örgütten ayrıldığı hususunda bir kanıya henüz varılamadığı gerekçesiyle, terör örgütünden ayrılması konusundaki samimiyetinin tespiti için belirli bir süre denemeye tabi tutulabilir mi?

Cevap: Evet tutulabilir.(Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 03.12.2021 gün ve 2021/12414 Esas, 2021/14642 Karar sayılı kararı)

9- Denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmakta iken sonradan kesinleşen cezam geldi denetimli serbestlik devam eder mi? Hakkımda ayrıca denetimli serbestlik kararı verilir mi?

Cevap: Denetimli serbestlik uygulanırken kesinleşen bir ceza gelirse denetimli serbestlik durdurulur. Denetimli serbestlik uygulanan ceza ile ilgili koşullu salıverme kararı verilmediği için cezalar içtima edilir (toplanır) ve yeni koşullu salıverme tarihine göre denetimli serbestlik süresi belirlenir. Yeni denetimli serbestlik süresi daha önceki denetimden bakiye kalan süre kadar olacaktır. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 01.10.2021 gün ve 2021/8334 Esas, 2021/12923 Kararı)

10- Hükümlünün örgütten ayrıldığının tespiti bakımından telefon görüşmeleri ve mektupları incelenmekte midir?

Cevap: Evet incelenmektedir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 27.12.2021 gün ve 2021/12656 Esas, 2021/15299 Karar ile 27.12.2021 gün ve 2021/12596 Esas, 2021/15300 Karar sayılı kararları)