Skip to content Skip to footer

Terör Örgütü Üyeliği Suçu İnfaz Hesaplama

Sedat Ünal yine çok merak edilen bir sorunun cevabını çok net bir şekilde açıkladı. Ünal’ın terör örgütü üyeliği suçunun infazının hesaplanması ile ilgili yaptığı bilgilendirme şu şekilde:

1- Terör örgütü üyeliği suçundan verilen cezanın 3/4’ünü iyi halli olarak infaz eden hükümlü koşullu olarak salıverilir. (3713 sy. madde 17/1)

2- Koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kala İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi hal kararı ve samimiyetin tasdiki kararı da (bu yasada olmayıp uygulama ile geliştirilmiştir) alınırsa hükümlü denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye olabilir.

3- Koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kala hükümlü açık ceza infaz kurumuna ayrılabilir. Ancak bunun için hükümlünün mensup olduğu örgütten ayrıldığının İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile tespit edilmesi gerekir. (Yön. madde 6/2-ç)

4- Açık Cezaevine ayrılabilmek için kapalı cezaevinde geçirilmesi gereken toplam cezanın 1/3’ünün (Yön. madde 6/1-c) infaz edilmesi gerekir. (Bu durum yardım suçundan ceza alanlar açısından aleyhe sonuç doğurmaktadır.)

5- Koşullu Salıverilme, Denetimli Serbestlik Hükümleri Uygulanarak Tahliye veya Açık Cezaevine Ayrılmak için hükümlünün durumunun değerlendirilerek karar alınması gerekir. (Gözlem ve Sınıflandırma … Yönetmelik madde 36) Bu değerlendirmenin yapılabilmesinin öncelikli koşulu da hükümlünün talebinin olmasıdır.

6- Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve eşik puanı aşan ve erken iyileşme gösterdiği kanaatine varılan iyi halli hükümlü hakkında idare ve gözlem kurulu tarafından, kapalı ceza infaz kurumunda kalması gereken toplam sürenin 1/10’ine kadar daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma kararı verilebilir.

Not: Terör suçları yönünden daha önce hazırlanmış ayrıntılı infaz hesaplamasını görmek için Sedat Ünal tarafından hazırlanan aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Image