Skip to content Skip to footer

Tebliğname’nin Tebliği Zorunlu Mudur?

Yargıtay CBS Tebliğnamesine karşı cevap verebilir miyim?

Tebliğnameyi E-Devlet uygulamasında gördüm süreyi kaçırdım mı?

1- Yargıtay CBS’nın Tebliğnamesinin hükmü temyiz eden sanık veya müdafii ile katılan veya vekiline tebliği ZORUNLUDUR.

2- Tebliğ işlemi ilgili Yargıtay Dairesi tarafından yapılır.

3- Tebliğden itibaren 1 hafta içinde Tebliğnameye karşı yazılı olarak cevap verebilirsiniz. (Avukatınızla irtibatta kalmanız önemli)

4- Kanun tebliğ edilmesini aradığından Tebliğnameyi E-Devlet uygulamasında görmek önemli değil, herhangi bir hak kaybına neden olmaz.

5- ÇOK ÖNEMLİ: Tebliğname tebliğ edilmeden Yargıtay ilgili Dairesi karar verirse ne olur? Bu eksiklik Adil Yargılanma Hakkına açık aykırılık oluşturacağı için Yargıtay savcılığı karara itiraz edip eksikliğin giderilerek karar verilmesini Daireden isteyebilir veya siz de karar kesinleşmiş olsa bile Yargıtay CBS’dan ilgili Daire kararına İTİRAZetmesini isteyebilirsiniz.

6- Yargıtay Dairesi Tebliğname’nin usulüne uygun tebliğ edilmediğini görürse önceki kararını KALDIRMAK ve eksikliği gidererek YENİDEN KARAR vermek ZORUNDADIR. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 25.12.2018 gün ve 2015/1000 Esas, 2018/684 Karar, 20.11.2018 gün ve 2016/598 Esas, 2018/553 Karar sayılı kararları)

Yargıtay savcılığının Tebliğnamesini bilmeyen ve Yargıtay daire kararı gibi düşünüp endişelenenler var. Tebliğname örneğinini aşağıda bulabilirsiniz.

Hakkınızda düzenlenmiş ise Tebliğnamenizi şu linkten kimlik doğrulama yaparak görebilirsiniz.

Dava Dosya Sorgulama (turkiye.gov.tr)

Image

Kaynak: Sedat Ünal (@sdtnl03) / X