Skip to content Skip to footer

Yargıtay Ceza Dairesinin Onama Kararı Sanığa Tebliğ Edilir Mi?

Yargıtay Ceza Dairesinin onama kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine geldiğinde infaz süreci başlamaktadır.

Ceza davası Yargıtay’da olan bazı takipçilerim Yargıtay kararının kendilerine tebliğ edileceğini düşünüyorlar. Ancak uygulamada böyle bir usul bulunmamaktadır.

Kanun yoluna başvurulabilecek kararlar ilgilisine tebliğ edilir. Yargıtay’ın onama kararı nihai karar olduğundan bu karara karşı olağan kanun yolu da bulunmamaktadır.

Ek Bilgi:
Sanığa tebligat ancak vekile tebliğ edilememe durumunda söz konusu olabilir.
(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 10.07.1940 gün ve 7/75 sayılı kararı)

Kaynak: Sedat Ünal (@sdtnl03) / X