Skip to content Skip to footer

AİHM Eksik Belge Nedeniyle Başvurunun Mahkemeye Sunulmadan İmha Edilmesi

Çok merak edilen bu konuya ilişkin Sedat Ünal’ın yaptığı açıklama:

Türkiye’den AİHM’e yapılan başvurularda hiç hakim yüzü görmeden yazı işleri müdürlüğü tarafından başvuru koşullarının karşılanmadığı gerekçesiyle reddedilen dosya oranı 2021 yılı için %63, 2022 yılı için %56’dır.

İç Tüzüğün 47. maddesinde aranan şartların yerine getirilmediği tespit edildiğinde, eksiklik tamamlanarak yeni başvuru yine AYM kararının tebliğinden itibaren 4 ay içinde yapılmalıdır. AİHM yazı işleri müdürlüğü bu kararı bile aylar sonra gönderdiği hatta bazen hiç göndermediği için 2. başvuru imkânı da fiilen kalmamaktadır.

Peki genel olarak eksik görülen hususlar nelerdir?

1- AYM başvuru formunun,
2- AYM kararının,
3- AYM kararının tebliğine ilişkin belgenin,
4- İddianamenin bir örneğinin,
5- Duruşma tutanaklarının bir örneğinin,
6- Yargıtay ilamının bir örneğinin forma eklenmemiş olması,

7- Başvuru formunun son sayfasındaki imza bölümünde başvurucu veya temsilcisinin orijinal ıslak imzasının bulunmaması,

8- Başvuru formunun temsilci yetkilendirmeye ilişkin bölümü başvurucu tarafından imzalanmaması,

9- Başvuru Formunda sayfa sınırının aşılması,

10- Ek açıklamalarda Formda bahsedilmeyen yeni şikâyet ve anlatımlara yer verilmesi,

11- Formda iç hukuk yollarının tüketildiğine ilişkin bilgilere yer verilmemesi,

12- Başvurucunun temsilcisine ait detay bilgilere formda yer verilmemesi,

gibi örnekler çoğaltılabilir ancak en çok tespit edilen hususlar bunlar.

Şimdi bizzat Avukat meslektaşlar tarafından yapılan başvurularda dahi yukarıdaki ilk 6 maddede belirtilen eksiklikler tespit ediliyor. Şunu yazayım hiçbir Avukat meslektaşın bu belgeler olmadan AİHM başvurusu yapacağına ihtimal vermiyorum.

O zaman sorun nereden kaynaklanıyor?

Bu soruyu uzun zamandır AİHM’de de vakti zamanında çalışmış işin uzmanları ile tartışıyoruz. Belgenin AİHM’de kaybedilmesi ihtimali çok çok zayıf bir ihtimal. O zaman geriye tek seçenek kalıyor; ulaşım aşamasında yolda kaybolmuş veya her nasılsa Form ekleri arasından uçmuş olabilir.

Size tavsiyem hem yukarıdaki hususlara hem de AİHM’e başvuru gönderirken firma seçimine dikkat edin ki yılların emeği boşa gitmesin. Sadece bu kadarını paylaşabilirim lütfen detaylı soru sormayın.