Skip to content Skip to footer

Adli Kontrol Kararı Ne Zaman veya Nasıl Kalkar?

Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri malum davalar nedeniyle haklarında Yurt Dışı Çıkış Yasağı tedbiri uygulananların bu tedbiri kaldırıp kaldıramayacaklarına ilişkindir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, dosyanız ister yerel mahkemede olsun ister İstinaf isterse Yargıtay aşamasında olsun hakkınızda uygulanan tedbirin kaldırılmasını yerel mahkemeden (kararı veren) karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşinceye kadar her zaman talep edebilirsiniz. Yerel mahkeme bu konuda yetkili olup karar vermekten kaçınamaz.

Konuya ilişkin Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 20.02.2014 gün ve 2014/1494-2310 E.K. sayılı kararı açık olup karar kesinleşinceye kadar yerel mahkeme taleple ilgili olumlu veya olumsuz bir karar vermek zorundadır. İlgili Daire kararına şu linkten ulaşabilirsiniz.

2014_1494.pdf – Google Drive

Diğer taraftan 08.07.2021 tarihili 7331 sayılı yasanın 17. maddesi ile 5271 sayılı CMK’na eklenen 110/A maddesi uyarınca tutuklama dışında uygulanan adli kontrol tedbirleri için de azami süre şartı öngörülmüş olup bu süre malum davalar için uzatmalarla birlikte maksimum 7 Yıl olarak belirlenmiştir.

Şayet hakkınızda Yurt Dışı Çıkış Yasağı konulmuş ve mahkemesince hükümle birlikte bu tedbirin uygulanmasının devamına hükmedilmiş ise tedbir tarihinden itibaren 7 Yıl geçtikten sonra tedbir kanunen kendiliğinden kalkmak zorundadır. Mahkeme yasaya rağmen devam kararı veremez. Burada talep halinde mahkemenin yapacağı kanuni sürenin dolduğunu tespit etmek olacaktır.

Bahsedilen sebeple yakın zamanda bu davalar yönünden adli kontrol azami süreleri dolacak olan mağdurların (her dosya için ayrı ayrı değerlendirmek gerekir) mahkemelerinden Adli Kontrol Tedbiri için azami sürenin dolduğunun tespit edilerek UYAP kayıtlarının da silinmesi yönünde talepte bulunmalarını tavsiye ediliyor.

Kaynak: Sedat Ünal (@sdtnl03) / X