Skip to content Skip to footer

Pasaport Engelim Var Neden?

Sedat Ünal Twitter üzerinden yine çok önemli bir konuya açıklık getirdi.

“Soru gayet açık ”Soruşturma geçirdim takipsizlik (KYOK) aldım, mahkemede beraat ettim veya ceza aldım ama infazım bitti yine de pasaport engelim var neden?”

CEVAP:
2010 yılı referandumu ile değiştirilen Anayasanın 23/5 maddesi uyarınca vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Ancak İçişleri Bakanlığı, 1950 yılında kabul edilip 1988 yılında değişikliğe uğrayan ve 2010 Anayasa referandumu ile açıkça Anayasaya aykırı hale gelen 5682 sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesine dayanarak pasaport engeli uygulaması yapmakta ve Anayasal hakkın kullanımını engellemektedir.

Anayasa’nın açık hükmüne ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği OHAL KHK hükümlerine rağmen (Örn: 2016/205, 2018/81, 2018/83, 2019/114 Esas sayılı dosyalar vb) İçişleri Bakanlığı Anayasayı tanımayarak TEK BİR İMZA ile 31.07.2022 tarihinde tam olarak 59.627 kişiye güvenlik bakımından mahzurlu diyerek pasaport engeli getirmiştir.

Konuya ilişkin GİZLİ ibareli belgeyi resim olarak tweete ekliyorum. Dileyenler ilgili belgeye şu linkten Pdf olarak da ulaşabilir.

EGM 31.07.2022.pdf – Google Drive

Yapılan bu uygulamanın 2010 Anayasa değişikliği de dikkate alındığında Anayasa aykırı olduğu daha önce Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 31.01.2013 gün ve 2008/921 Esas, 2013/314 Karar sayılı kararıyla açıkça ortaya konulmuştur.

NE YAPMALI:

Hakkında hâkim veya mahkeme kararı ile yurtdışı çıkış yasağı konulmadığı halde İçişleri Bakanlığınca pasaport engeli getirilenlerin pasaport taleplerinin reddi üzerine 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine Yürütmenin Durdurulması talepli İptal Davası açmalarını ve dava dilekçesine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2008/921 Esas sayılı kararını eklemelerini tavsiye ederim.

Bahse konu listede adı olup da yakın zamanda yurtdışına çıkma düşüncesi olmayan bir gönüllü, açacağı iptal davasında; Ankara İdare Mahkemesinden davada uygulanacak Pasaport Kanunu’nun 22/1 maddesinin Anayasa’nın 2, 11, 13, ve 23. maddelerine aykırılığını ileri sürerek Anayasanın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine İtiraz yasa yolu ile başvurmasını talep ederse, verilecek olası iptal hükmü herkesi bu yükten kurtaracaktır.”

 

Ünal açıklamasına şunları da ekledi:

“Şunu net olarak yazıyorum. Haklarında hâkim veya mahkemece alınmış ADLİ kontrol kararı olmadan kişilerin yurt dışına çıkmalarının engellenmesi Anayasanın 23. maddesine açıkça aykırıdır. İdare Mahkemelerinin biran evvel hukuksuz uygulamayı sonlandırmaları gerekmektedir. Bahse konu kararı hiçbir idare mahkemesi dikkate almamazlık yapamaz. Mutlaka ama mutlaka dava dosyanıza ekleyin. Bütün hukuksuzlukları hukuki mücadele içinde hep birlikte aşacağız. Zaman alacak ama olacak bundan şüpheniz olmasın.”

Karara şu linkten ulaşabilirsiniz:

Danıştay 2008-921.docx – Google Docs

Nevra Kadıgil tarafından hazırlanan dilekçeyi şu linkten indirebilirsiniz:

Pasaport _ Dava Dilekçesi Örneği.docx – Google Docs