Skip to content Skip to footer

Ceza Davaları Kanun Yolları ve Süreleri

Sedat Ünal tarafından hazırlanan bu bilgilendirme, ceza mahkemelerince verilen kararlara karşı süresinde kanun yollarına başvurulmasını sağlayabilmek adına çok önemlidir.

➡️ Şüpheli veya sanığın yasal temsilcileri veya eşleri de doğrudan kanun yollarına başvurabilirler. (CMK 262/1)

➡️ Tutuklamaya veya tutukluluk halinin devamına itiraz süresi 7 gündür. (CMK md. 268)

➡️ Ceza Mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı; İstinaf kanun yoluna başvuru süresi hükmün tefhim (duruşmada öğrenme) veya tebliğinden itibaren 7 gündür. (CMK md. 273)

➡️Temyiz süresi,istinaf mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gündür. (CMK md. 291)

➡️ Süresinde yapılan istinaf ve temyiz başvurusu kararın kesinleşmesini ve infazını engeller.İstinaf ve/veya temyiz yoluna başvurulmadan kesinleşen ancak hukuka aykırı verilen karara karşı başvurulabilecek kanun yolu ise Adalet Bakanlığı tarafından kullanılabilen Kanun Yararına Bozma’dır. (CMK md. 309) Bakanlık talebi uygun görürse bu yola başvurabilir. Kanun Yararına Bozma (KYB) talebini içeren dilekçe ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığına verilmelidir. KYB talebi hükmün infazını kendiliğinden durdurmaz.

İnfazın durdurulması isteniyorsa ilgili mahkemesinden veya KYB talebini inceleyen Yargıtay Ceza Dairesinden ayrıca talepte bulunulması gerekir. Kanun yararına bozma yoluyla verilen kararlar, infaz süresi açısından hükümlü aleyhine uygulanamaz.