Skip to content Skip to footer

Cezaevinde Yakını Bulunanların Dikkatine!!!

Eski savcı Sedat Ünal, cezaevinde yakını bulunanların dikkat etmeleri gereken önemli hususları hatırlattı:

“Cezaevinde hükümlü bulunanların denetimli serbestlik ve koşullu salıverme hükümlerinden faydalanabilmeleri için haklarında disiplin cezası da verilmemiş veya verilmiş ise kaldırılmış olması gerekir. Disiplin cezalarının kaldırılması için cezanın türüne göre infazından itibaren 15 günden 1 yıla varan farklı sürelerin geçmesi zorunludur. Bu süreler geçmeden kişi iyi hal kararı alamaz.

Bu sebeple hükümlülerin yakınlarının eylemleri ile de disiplin cezası verilmesine neden olan bazı olaylara dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen bu konularda siz dikkatli olun ki en azından denetim serbestlik veya koşullu salıverme hükümleri uygulanan cezaevlerinde sırf bu sebeplerle sıkıntı yaşamayın. Gerekirse hükümlü yakınlarınızı da uyarın.

Not: Kararların tamamı Yargıtay 1. Ceza Dairesine aittir.

➡️Hükümlülerin avukatlarıyla telefonla görüşme hakkı yoktur. Telefon görüşmesinde hükümlünün avukatı hazır yanınızda diye rica edip telefonla konuşmasını sağlarsanız hükümlüye disiplin cezası verilebilir. (01.10.2021 gün ve 2021/10157-12931 E.K.)

➡️Telefonla görüşme sırasında hükümlü, cezaevi görevlilerine hakaret ederse bu eylem nedeniyle ceza davası açılamasa da görüşmeler kayıt altına alındığından disiplin cezası verilebilir. (16.09.2022 gün ve 2022/8158-6715 E.K.)

➡️Hükümlü telefonla görüşme hakkı olan biriyle görüşme yaparken, görüş hakkı olmayan kişi (Örn: nişanlısı, arkadaşı, komşusu, vb) ister telekonferans yoluyla bağlanarak isterse görüşme hakkı olan kişinin yanında bulunması sebebiyle hükümlü ile iletişim kurarsa hükümlüye disiplin cezası verilebilir. (18.2.2022günve2022/923-1268E.K.,16.09.2022 gün ve 2022/8380-6979 E.K.)

Not: Görüşen kişinin evrakları daha önce telefonla görüşme hakkı kapsamında cezaevine verilmiş ise disiplin cezası verilemez.

➡️Kapalı görüş kayıt altına alındığı için görüşme sırasında kurum görevlilerine hakaret edilirse disiplin cezası verilebilir. (01.10.2021 gün ve 2021/9961-12932 E.K., 14.12.2020 gün ve 2018/3205E., 2020/3307 K.)”

Ünal, uyarılarına şu bilgileri de eklemiştir:

Terör suçlarında iyi halin tespitinden önce İdare ve Gözlem Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda hükümlünün bağlı olduğu örgütten ayrıldığına dair Samimiyetin Tasdiki kararı vermektedir.

Daha sonra ilgilinin iyi halli olduğunun ortaya konulması için cezaevi Psiko-Sosyal Servis, Güvenlik ve Gözetim Servisi, Yönetim Servisi ile Eğitim ve Öğretim Servisi gibi birimler tarafından ilgili hakkında düzenlenen raporlar bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca cezaevinde hükümlü ile ilgili olarak başka raporlar da düzenlenmektedir.

1- Ziyaret Kabul Bürosu: Hükümlünün örgütsel bağını ortaya koyabilecek bir durum olup olmadığı, yakınları dışında ziyaretine gelen kişilerin olup olmadığı, (ziyarete gelen herkesin yakınlık derecesi kontrol ediliyor)

2- Mektup Okuma Komisyonu: Hükümlüye gelen ve hükümlü tarafından gönderilen mektuplarda sakıncalı mektup olup olmadığı, varsa buna ilişkin karara hükümlü tarafından itiraz edilip edilmediği,

3- Telefon Dinlemeleri: Hükümlünün örgütle bağlantılı haberleşme faaliyetlerinin olup olmadığı,

4- Eğitim Öğretim Servisi: Hükümlünün ziyaretçisinden veya kargodan gelen kitaplarda örgütsel bağlantı olup olmadığı,

5- Emanet Para Raporu: Hükümlünün hesabına şüpheli para girişi olup olmadığı,

6- Emanet Eşya: Hükümlüye gelen ve hükümlü tarafından iade edilen eşyalarda örgütsel herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği,

7- Hükümlünün diğer hükümlü veya tutuklularla olan diyalogu,

8- Hakkında istihbarat raporu olup olmadığı,

gibi hususlarda değerlendirme raporları düzenlenmekte ve bu raporların tamamı İdare ve Gözlem Kurulu tarafından İyi Hal Değerlendirme Kararı alınırken dikkate alınmaktadır.

İşte bu sebeple cezaevinde bulunan yakınlarınıza tanımadığınız kişiler tarafından mektup, kitap, giysi vb şeylerin gönderilmesine veya yabancı birinin hükümlünün hesabına para yatırmasına ASLA İZİN VERMEYİN.

Gerek kapalı görüşlerin gerekse olağan telefon görüşmelerinizin dinlenerek tutanağa bağlandığını hükümlüler hakkında yukarıda sayılan hususlarda tespit edilen şüpheli durumlar nedeniyle İyi Hal Kararı verilmeyerek denetimli serbestlik ve koşullu salıverme haklarının engellendiğini UNUTMAYIN!

Lütfen azami dikkat gösterin. Sadece hükümlülerin değil sizin cezaevi ile ilgili davranışlarınızın da takip edildiğini aklınızdan çıkarmayın.