Skip to content Skip to footer

Adli Tatile İlişkin Kısa Bir Bilgilendirme

Sedat Ünal adli tatile ilişkin dikkat edilmesi gereken önemli hususlara değindi:

Bildiğiniz üzere 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında Adli Tatil uygulaması yapılmaktadır.

▶️DİKKAT: Anayasa Mahkemesinde adli tatil uygulaması olmadığı için bu tarihlerde başvuru süresi ve verilen diğer süreler işlemeye devam eder.

▶️Savcılık soruşturma işlemleri adli tatil kapsamında değildir. Her zaman görülmeye devam eder.

▶️İlk Derece Ceza Mahkemelerinde tutuklu dosyaların davaları adli tatilde de görülmeye devam eder.

▶️İstinaf ve Yargıtay ceza dairelerinde yalnızca hükmen tutuklu dosyalar karara bağlanır.

▶️Adli tatilde süreler durur ve süre adli tatilin bittiği günden itibaren 3 gün uzatılmış sayılır.

▶️ÇOK ÖNEMLİ: Uygulamada tutuklu dosyalar adli tatil kapsamında olmadığından temyiz sürelerinin işlemeye devam edeceğine yönelik yorumlar yapılıyor. Bu kesinlikle doğru DEĞİLDİR! (Bknz: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.06.2021 gün ve 2019/292 Esas, 2021/275 Karar sayılı kararı)

Tutuklu dosyalar adli tatilde görülse bile temyiz süreleri adli tatilde durur ve süre tatil bitiminden itibaren 3 gün uzatılmış sayılır.

Sürenin uzaması kuralının uygulanabilmesi için, kararın tebliğinin tatilden önce gerçekleştirilmesi, işlemeye başlayan sürenin adli tatil içinde sona ermesi gerekmektedir.

14.02.1934 tarihli ve 47-1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre de kararların, adli tatile rastlayan dönemde tebliği geçerli olmakla birlikte, tatilde süre işlemeyeceği için bu durumda temyiz süresi adli tatilin bitiminden itibaren başlayacaktır.