Skip to content Skip to footer

AIHM : 230 hakim ve savcının özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi

Dr. Gökhan Güneş, 6 Eylul 2022 tarihinde açıklanan 4 AİHM kararında toplam 230 hakim ve savcının özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini duyurdu. Güneş’in açıklamaları şu şekilde:

“AİHM bugün, 15 Temmuz bahane edilerek tutuklanan 230 hakim ve savcının daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. Bu kararlarla birlikte toplam 710 hakim ve savcının (2022 eylül ayına kadar) yasal ve anayasal haklarına aykırı tutuklandıkları bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Bu kararlar basit bir ihlal kararından ibaret değildir.15 Temmuz yargıçlarının sistematik, yaygın ve örgütlü şekilde işledikleri insanlığa karşı suçların en büyük delilidir. Zira sistematik, yaygın, örgütlü şekilde ve tek bir merkezden talimatla verilmese Edirne’den Kars’a bu kadar sayıda hakim ve savcının tutuklanması nasıl mümkün olabilirdi? Tazminat miktarının azlığını daha önce eleştirdik ama bunlar daha başlangıç ve iç hukukta hem haksız cezalandırma ve ihraçlar nedeniyle alınacak tazminatların daha ilk adımı. Eksik ve eleştirilecek yanları olmakla birlikte, bu kararlar da göstermiştir ki, hukuki mücadeleden asla vazgeçilmemelidir.6 yıllık mücadele semerelerini vermeye başlamıştır.

Unutulmamalıdır ki, hukuk ağır işler ancak mutlaka varacağı yere varır!”

 

Kararların Türkçe çevirisi için tıklayınız.

ATAMAN AND OTHERS v. TÜRKIYE – [Turkish Translation] by Kadir Öztürk (coe.int)

BAYRAM AND OTHERS v. TÜRKIYE – [Turkish Translation] by Kadir Öztürk (coe.int)

GELEŞ AND OTHERS v. TÜRKIYE – [Turkish Translation] by Kadir Öztürk (coe.int)

ULUSOY AND OTHERS v. TÜRKİYE – [Turkish Translation] by Kadir Öztürk (coe.int)

 

28 Haziran 2022’de açıklanan bir diger karar için tıklayınız.

ACAR AND OTHERS v. TURKEY – [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice (coe.int)