Skip to content Skip to footer

AIHM, Eski Danıştay Üyesi Bekir Sözen’in Başvurusunu Karara Bağladı!

AİHM, Danıştay üyesiyken görevi kanunla sona erdirilen bir yüksek yargıç Bekir Sözen’in bu işleme karşı itiraz edebileceği etkili bir hukuk yolu bulunmadığı gerekçesiyle Sözleşmesi’nin 6 § 1 maddesinden hak ihlali kararı verdi. Dr. Oktay Bahadır karara ilişkin önemli satır başlarını paylaştı:

“AİHM, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde, her bireyin sivil hak ve yükümlülüklerine ilişkin anlaşmazlıkların yargısal denetime tabi tutulması gerektiğini belirterek, bu hakların mahkeme erişim olmaksızın tam anlamıyla korunamayacağını vurgulamıştır (p. 69).
Yargısal denetimin olmaması durumunda, hukukun üstünlüğünün korunması sorununun ortaya çıktığını ve erişim hakkının mutlak olmadığını, ancak sınırlamaların hakkın özüne dokunmadan ve meşru bir amaç doğrultusunda makul bir dengede olması gerektiğini belirtmiştir (p. 70).
AİHM, bir yargıcın görev süresinin kanunla sona erdirilmesine ilişkin kararın, yargı bağımsızlığını ve yargıçların kariyer güvenliğini tehdit edebilecek önemli bir konu olduğunu ve bu tür kararların yargısal denetime tabi olması gerektiğini ifade etmiştir (p. 72-73).
Yargısal denetime erişim hakkının, yargıçların korunması için temel bir prosedürel hak olduğunu ve bu hakkın, görev süresinin sona ermesiyle ilgili iddiaların etkili bir şekilde tartışılabilmesi için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, bu tür bir denetimin, Anayasa ve Sözleşme ilkeleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtmiştir (p. 74).
Yargısal denetime erişim imkanının olmamasının, görev süresinin sona erdirilmesine karşı makul ve meşru bir amaç doğrultusunda yapılmadığını ve orantısız bir sınırlama olduğunu ifade etmiştir. Bu durumun, yargıçların korunmasına yönelik uluslararası norm ve ilkelerle uyumsuz olduğunu belirtmiştir (p. 76).
AİHM, bazı yargıçların daha sonraki süreçte bir örgütle ilişkilendirilmesinin, görev sürelerinin sona erdirilmesi kararının meşruiyetini etkilemeyeceğini ve hukukun üstünlüğü ilkesinin korunmasının esas olduğunu belirtmiştir (p. 77).
Bu nedenlerle, Sözleşme’nin 6. maddesinin 1. fıkrasında garanti altına alınan mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine, 7.800 Euro manevi tazminat ve 1.000 Euro yargılama gideri ödenmesine karar vermiştir (p. 78, 79, 83 ve 86).”

Kararın orijinal metni için linke tıklayınız : SÖZEN c. TÜRKİYE (coe.int)