Skip to content Skip to footer

Bir Ceza Davasının Kanun Yollarındaki Tüm Aşamaları

Sedat Ünal tarafından paylaşılan bir ceza davasının kanun yollarındaki tüm aşamaları aşağıdaki gibidir:

(Güncellenmiş Son Hali)

A- BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ AŞAMALARI

➊ Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor
➋ Ön İncelemede
➌ Nihai Karar Kaydedildi
➍ Gerekçeli Karar Yazıldı

B- YARGITAY AŞAMALARI

a- Yargıtay CBS Aşamaları
➊ Arşiv Bölümü Teslim Aldı
➋ İncelemede
➌ Savcı İncelemesinde
➍ Bölüm Dosyayı Savcıdan veya İşlemli Olarak Gelen Evraktan Teslim Aldı
➎ İlgili Yargıtay Dairesinde

b- Yargıtay Ceza Dairesi Aşamaları
➏ Ön İncelemede
➐ Arşivde
➑ İncelemede (karar aşaması)
➒ Yargıtay CBS’na Gönderildi

c- Yargıtay CBS Aşamaları
➊⓿ İlam İncelemesinde
➊➊ Postalandı (Yargıtay kararı yerel mahkemeye gönderilir)

C- KARAR DÜZELTME – İTİRAZ AŞAMALARI

a- Yargıtay CBS Aşaması
➊ Karar Düzeltme Bölümüne Teslim Listesinde
➋ İncelemede
➌ Savcı İncelemesinde
➍ Bölüm Dosyayı Savcıdan veya İşlemli Olarak Gelen Evraktan Teslim Aldı
➎ Daireye Gönderilmek Üzere Bölümde
➏ İlgili Yargıtay Dairesinde (kararı veren Daire)

b- Kararı Veren Daire Aşaması
➐ İncelemede (karar aşaması)
➑ Yargıtay CBS’na Gönderildi

c- Yargıtay CBS Aşaması
➒ İlgili Yargıtay Dairesinde (Ceza Genel Kurulu)

d- Yargıtay Ceza Genel Kurulu Aşaması
➊⓿ İncelemede (ön inceleme)
➊➊ Arşivde (CGK)
➊➋ İncelemede (karar aşaması)
➊➌ Daireden Bölüme Teslim Listesinde (nihai karar verilmiş)

e- Yargıtay CBS Aşaması
➊➍ Postalandı (Dosya Yargıtay CBS tarafından nihai kararla birlikte yerel mahkemeye gönderilir)

D- ANAYASA MAHKEMESİ AŞAMALARI

➊ Komisyonlar Önünde İncelemede (arşivde bekliyor)
➋ Bölümler Önünde İncelemede
➌ Kapalı (nihai karar verilmiş)

E- AİHM AŞAMALARI

a- Kabul Edilmez Bulunan Dosya Aşamaları
➊ Başvuruda bir karar alınması beklenmektedir.
➋ Başvuru ilk hukuki değerlendirmeyi beklemektedir.
➌ Başvurunun kabul edilmez olduğuna karar verilmiştir.
➍ Yargılama süreci sona ermiştir.

b- Kabul Edilebilir Bulunan Dosya Aşamaları
➊ Başvuruda bir karar alınması beklenmektedir.
➋ Başvuru ilk hukuki değerlendirmeyi beklemektedir.
➌ → Görüşlerini sunması için Hükümet’e bildirilmiştir. (İç Tüzük 54/2-b)
→ Görüş sunması istenmeden Hükümet’e bildirilmiştir. (İç Tüzük 54/2-b)
→ Başvuru Hükümet’e, başvuruya ilişkin bilgi istemek üzere bildirilmiştir. (İç Tüzük 54/2-a)
➍ Esasa ve adil tazmine ilişkin karar.
➎ Başvuru, Büyük Daire’ye sevk edilme olasılığı nedeniyle beklemektedir.
➏ → Başvuru Büyük Daire’ye sevk edilmiştir.
→ Başvurunun Büyük Daire’ye sevk edilmesi talebi panel tarafından kabul edilmiştir. (İç Tüzük 43 ve 73)
➐ Davanın Büyük Daireye sevk edilmesinden sonra ikinci karar. (Esasa ilişkin ve adil tazmin)
➑ → Yargılama süreci sona ermiştir.
→ Esasa ve adil tazmine ilişkin karar kesinleşmiştir. Yargılama sona ermiştir.

NOT: Kabul edilebilir bulunan dosyalarda, başvurunun Büyük Daireye sevk edilmesi yönünde tarafların talebi yoksa 6. ve 7. aşamalar bulunmaz.

İstinaf Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi için dosya sorgu ekranı için tıklayınız

Yargıtay İçin Dosya sorgu ekranı için tıklayınız

AİHM İçin Dosya sorgu ekranı için tıklayınız