Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 27/03/2018 ve 14/05/2018 tarihli son Bylock kararları-Bylock sorgu listeleri ve sadece CGNAT kayıtlarıyla ceza verilemeyeceği hüküm altına alındı

6712
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 27/03/2018 tarihli kararı ile, Bylock kullanıcı tespitine yönelik USER ID’si tespit edilemeyen kişilere sadece CGNAT kayıtlarıyla ceza verilemeyeceğine, bu bağlamda bylock uygulamasını sadece indirmiş olduğu tespit edilen ancak bu uygulamayı kullandıklarına dair teknik mahiyette  kesin delil bulunmayanlar hakkında mahkumiyet hükmü kurulamayacağına karar verilmiştir.
Yine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 14/05/2018 tarihli, 2018/1773 Esas ve 2018/1630 karar sayılı kararı ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının aksi yönde ki itirazları reddedilerek operatör kayıtları ve USER-ID eşleştirmesi yapılmayanların Bylock kullanıcısı sayılamayacağı açıkça ortaya konmuştur