Skip to content Skip to footer

AİHM’den 427 Hâkim ve Savcı Hakkında Karar

AİHM’nin Turan ve Diğerleri/Türkiye kararı Dr. Oktay Bahadır tarafından özetlendi:

“Dava, 427 hâkim ve savcının darbe girişimi sonrası tutuklanmasına ilişkindir. Başvurucular, temelde, iç hukukta yargı mensupları için öngörülen özel usul kurallarına aykırı olarak tutuklandıklarından şikâyet etmişlerdir.

Kararın Özü

Bu kararla AİHM, Alpaslan Altan, Hakan Baş ve Erdal Tercan başvurularında olduğu gibi, hakimlik teminatına sahip başvurucuların suçüstü hali bulunmaksızın tutuklandıklarını bir kez daha teyit etmiştir.

Kararın 84 ila 96 paragraflarında, “suçüstü” kavramının makul olmayan şekilde geniş yorumlandığı, dolayısıyla ilgili kanun maddelerinin “öngörülebilir olmadığı” ve bu nedenle de tutuklamaların “hakimlik teminatına” aykırı olarak yapıldığı vurgulanmıştır. Sonuç olarak AİHM, 427 hâkim ve savcının özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine (AİHS m. 5 § 1) hükmetmiştir.

Kararın Önemi

Tutukluluğun kanunilik şartını taşımadığı ve hakimlik teminatına aykırı olduğuna dair önceki kararlardaki güçlü tespitlere, bu kararda da yer verilmiştir.

Karar, binlerce hâkim/savcının 15 Temmuz sonrasında yasalar ve anayasa ile tanınan mesleki güvenceleri hiçe sayılarak tutuklandığının açık bir göstergesidir. Karardan ayrıca, sonrasında da görevsiz ve yetkisiz mahkemelerce yargılandıkları anlamı çıkarılabilir.

Ancak AİHM, tutuklamanın kanuna aykırılığı tespitini yeterli bularak makul şüphe nedenlerinin (tutuklama için yeterli delil) bulunup olmadığını gibi diğer şikayetleri incelemeye gerek görmemiştir.

Bu karar, sonraki Acar ve diğerleri kararı ile birlikte değerlendirildiğinde, hükümete komünike edilen yaklaşık bin yargı mensubu hakkındaki diğer başvuruların da benzer şekilde sonuçlanacağını öngörmek mümkündür.”

Dr. Gökhan Güneş tarafından hazırlanan Turan kararına ilişkin ayrıntılı analizi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

AİHM’İN TURAN VE DİĞERLERİ KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME | Dr. Gökhan Güneş (drgokhangunes.com)

 

Kararın Türkçe çevirisi için tıklayınız.