Skip to content Skip to footer

AİHM’den Türkiye’deki yargılamalara emsal teşkil edebilecek Plecho/Slovakya kararı

İnsan hakları hukukçusu Okan TAŞDELEN X hesabi üzerinden AIHM’in son zamanlarda telefon kayıtları ile ilgili açıklamış olduğu önemli kararlardan biri ile ilgili detayları paylaştı.

Plecho/Slovakya davasında, farklı bir kişiyle ilgili dinleme esnasında elde edilen telefon kayıtları tutulmuş ve başvurucu aleyhine kullanılmıştır. AİHM, telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, saklanması ve tutulmaya devam edilmesine karşı yeterli güvencelerin başvurucuya sağlanmadığını belirterek özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini tespit etmiştir.

Kararda, başvurucunun ilgili dinleme kararına erişememiş ve dolayısıyla ona etkili biçimde itiraz edememiş olmasına özel bir önem verildiğini görmekteyiz. Adil yargılanma hakkı altında bir şikayet dile getirilmediğinden, bu hususta inceleme yapılmamıştır.

Kararın tam metnine (ingilizce) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

PLECHLO v. SLOVAKIA (coe.int)