Skip to content Skip to footer

AİHM’nin Yalçınkaya Kararına İstinaden Hazırlanan Dilekçe Örnekleri

Yıllardır beklenen bir karar olan AİHM’nin Yalçınkaya kararı sonrası Dr. Gökhan Güneş hem mahkemelere sunulmak üzere hazırladığı dilekçeleri hem de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Yalçınkaya kararından sonra zaman kaybetmeden yapılması gereken en önemli şey yeniden yargılama talebinde bulunmaktır. Talebin reddi halinde süresi içinde gerekli itiraz yapılmalı ve bu itirazın da reddi halinde AYM’ye bireysel başvuruda bulunulmalıdır. İlk derece mahkemelerinin yeniden yargılama taleplerini reddettikleri bilinmesine rağmen ısrarla bu talepte bulunulmasını tavsiye etmemizin nedeni, dosyaların bir an önce AYM önüne getirilmesini sağlamaktır. Bu aşamada, “biraz daha bekleyelim, mahkemeler zaten reddediyor, başkaları bir başvursun da sonucunu bir görelim ya da bu yola bir kez başvurulabiliyormuş” diyerek beklemenin hiçbir faydası yoktur. Zira dosyaların AYM önüne getirilebilmesinin başka bir yolu bulunmamaktadır (Aşağıdaki 6 ve 7 numaralı dilekçeler yeniden yargılama talebi ve itirazına, 8 numaralı dilekçe örneği de AYM’ye yapılacak bireysel başvuruya ilişkindir).

Ayrıca, yargılamanın yenilenmesi talebiyle birlikte CMK’nın 308 ve devamı maddeleri gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacak karar düzeltme talepli dilekçenin verilmesi de çok büyük önem taşımaktadır. Karar düzeltme dilekçesini, tıpkı yeniden yargılama talebinde olduğu gibi kararı Yargıtay onamasıyla kesinleşen herkes verebilir. AYM’ye yapılan bireysel başvurular bu taleplere engel değildir. Karar düzeltme talebinin kabulü halinde dosyalar hızlı bir şekilde Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin önüne gelecektir. Yani, bu talebin amacı dosyaların Daire önüne gelmesini sağlamaktır ve dosyaların daha hızlı 3. Ceza Dairesinin önüne getirilebilmesinin başka bir yolu yoktur. (9 numaralı dilekçede karar düzeltme talebine ilişkindir)

Diğer bir husus, dosyası karar verilmek üzere AİHM önünde bekleyen 8500 kişinin hiç zaman kaybetmeden yeniden yargılama talebinde bulunmaları, talebin reddi halinde gerekli itirazı yapmaları ve bu itirazın da reddi halinde, bu kararlarla birlikte yazacakları bir mektupla AİHM’den dosyalarını karara bağlamasını istemeleridir. Mektupta şu hususlara yer verilebilir; “AİHM önünde derdest olan başvuruma konu dosyayla ilgili aynı nitelikteki Yalçınkaya kararına istinaden yaptığım yeniden yargılanma talebi kesin olarak reddedilmiştir. Yüksel Yalçınkaya kararında belirlenen sorunlarla birebir örtüşen şekilde AİHS’in özellikle 6 ve 7. maddeleri ihlal edilerek hakkımda verilen mahkumiyet kararı, benim ve ailemin sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde telafisi giderek güçleşen sorunlar oluşturmaya devam etmektedir. Ulusal yargı makamlarınca yeniden yargılama yapılmadığı ve başka da bir çözüm bulunmadığı için önünüzde derdest olan dosyamın incelenerek sonuçlandırılması talep ediyorum.”

Yalçınkaya kararı bir milattır ve mağdurların hak mücadelesinde yeni bir sürecin başlangıcıdır. Tam da şimdi tüm hak arama yollarına başvurulmalı ve herkes başkasından beklemeden üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuya hassasiyet göstermeniz ve bu hususun duyurulmasına katkı sağlamanızı önemle istirham olunur.
Aşağıdaki linkte tüm aşamalar dikkate alınarak ve ayrı ayrı hazırlanmış dilekçeleri bulabilirsiniz.

 

AİHM’in 26/9/2023 tarihinde açıkladığı Yüksel Yalçınkaya kararına istinaden; soruşturması, yargılaması devam eden dosyalar ve süreci istinaf, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinde devam eden dosyalar ile kesinleşen kararlara karşı yapılabilecek yargılanmanın yenilenmesi ve karar düzeltme taleplerine ilişkin hazırlanan dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Başvuru dilekçesine Yüksel Yalçınkaya-Türkiye davası karar özünü eklemeyi unutmayınız.

 

AİHM’İN YÜKSEL YALÇINKAYA KARARINA İSTİNADEN HAZIRLANAN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ | Dr. Gökhan Güneş (drgokhangunes.com)