Skip to content Skip to footer

Yalçınkaya Kararı Sonrası Sureç Için Bilgilendirme!

Yalçınkaya kararı sonrasında bizleri nasıl bir süreç bekleyeceği hakkında Dr. Gökhan Güneş tarafından önemli bir bilgilendirme yapıldı:

1-Yalçınkaya kararını uygulamak zorunda olanlar, alınan duyumlara göre yeni kriter arayışına ve kararı arkadan dolanma arayışına girmişler. Oysa ki AİHM, 26 Eylülü 2023 sonrası uymaları gereken kriterleri teker teker anlatmıştır. Anlamalarına yardımcı olmak adına bir kez de biz anlatalım.
AİHM, kararın 248. paragrafında bizzat Yargıtay kararlarına atıf yaparak suçun maddi ve unsurunun neler olduğunu belirtmiş ve devamı paragraflarda da Yalçınkaya dosyasında neden 7. maddeden ihlal verdiğini ayrıntılı şekilde açıklamıştır;
AİHM’e göre suçun unsurlarının varlığı dahi araştırılmadan ve delili kabul edilen hususlar tek başına örgüt üyeliğinin unsuru gibi kabul edilerek kişiler cezalandırılmıştır.
Bu durum, kişilerin kendilerini aklamalarını neredeyse imkansız hale getirmiştir.
Kriter kabul edilen hususlara suçun unsuru muamelesi yapılması, bunların otomatik cezalandırma aracına dönüşmesine sebep olmuştur.
Böylesi bir durum, mahkemelerin otomatik cezalandırma araçlarının sonuçlarını önceden varsaydıklarını göstermektedir.

2- Kısaca AİHM demiştir ki, öncelikle örgüt üyeliği suçunun gerçekleşmesiyle ilgili içtihatlarınızı dosyalara uygulayın. Suçun unsurlarının varlığını dahi araştırmadan Bylock kullanmış, bankaya para yatırmış ya da ankesörden aranmış diyerek insanları otomatik olarak cezalandırmayın. Zira otomatik cezalandırma yaptığınız bu hususlar suçun unsuru değil, delilidir. Öncelikle delil ile suçun unsurlarının farklı olduğunu öğrenin!
Suçun maddi unsuru kabul edilen hiyerarşik yapıya dahil olduğu ispatlanmadan, örgütsel kabul edilen çeşitli, yoğun ve sürekli olarak kabul edilen faaliyetleri somut delilleriyle ortaya konulmadan (yasal ve rutin faaliyetleri değil) ve daha önemlisi nihai amaç kabul edilen darbe teşebbüsünü bildikleri her türlü şüpheden uzak şekilde ispatlanmadan kimseye ceza veremezsiniz!

3- İşte buyurun size kriter! AİHM, Hukuk fakültesi birinci sınıfta öğrendiklerinizi ve kendi içtihatlarınızdaki ilkeleri uygulamanızı ve başka kriter adı altında uyduruk şeyler peşine düşmeyin diyor.
AİHM’in ortaya koyduğu ilklerle, sadece güncel yargılamalar kapsamında yargılananlar değil, darbe teşebbüsü dosyaları ve yargının silah olarak kullanıldığı muhalif kesimle ilgili davaların tamamı BERAATLA sonuçlanacaktır. Zira yargı, 10 yıldır suçun unsurlarını unutmuştur ve delil kabul ettiği hususları suçun unsuru yerine ikame ederek insanların hayatlarını karartmaktadır.
Yalçınkaya kararı bu yönüyle kendileri için de hukuka dönüş için bir fırsattır. Karara uyup uymamak kendi bilecekleri iştir. Uymamaları halinde bunun hukuk önünde çok ağır neticeleri olacağını en iyi kendileri bilirler.
Yalçınkaya kararı öyle sıradan ve basit bir ihlal kararı olmayıp; AİHM’in Türkiye aleyhine ve hatta 7. madde kapsamında verdiği en önemli ve ağır kararıdır. Bizler, son mağdur haklarını alana kadar hukuki mücadeleye devam edeceğiz. Tıpkı bu zamana kadar hukuk tanımazlara karşı yaptığımız gibi!

4- Yasal ve rutin faaliyetleri gerekçe gösterilerek hukuka aykırı şekilde ceza verilenler BERAAT EDECEK, bu kişiler TÜM HAKLARINI VE İTİBARLARINI GERİ ALACAK ve verdikleri kararlarla insanların hayatını karartanlar ve ülkenin anayasal düzenini yıkanlar da hukuk önünde HESAP VERECEKLERDİR. Hiç şüpheniz olmasın!

ImageImage