Skip to content Skip to footer

Dr. Gökhan Güneş’ten AİHM Kararlarının Uygulanması Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Gökhan Güneş’in ıklamalarından derleyerek hazırladıgımız yazı:

CMK’nın 311/1-f maddesi gereğince; ceza hükmünün, hak ihlaline yol açacak şekilde verildiğinin AİHM kararıyla tespit edilmesi yeniden yargılama nedenidir. Kararın kesinleşmesinden 1 yıl içinde ilgili kişi yargılanmanın yenilenmesini isteyebilir. Güncel yargılamalar açısından konuyla ilgili en somut örnek, Yasin Özdemir ile ilgili AİHM’in verdiği ihlal kararı üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu Özdemir’in beraat etmesidir.

 

Image

Aynı durumun, AİHM’in bundan sonra vereceği ihlal kararları için de geçerlidir. Zira yargılamanın yenilenmesi yerel mahkemelerin takdirinde olmayıp, bu mahkemeler AİHM kararında tespit edilen ihlal nedenlerini gidermekle yükümlüdürler. Eğer AİHM kararı uygulanmayacak olsaydı ilk olarak Yasin Özdemir ve haksız tutuklulukla ilgili verilen kararlardan sonra bunun yaşanması gerekmez miydi? Dolayısıyla, artık bu konuda somut örnekler ve emsal kararlar vardır.

Aynı şekilde, AİHM’in vereceği ihlal kararlarının yeniden yargılama nedeni olduğu HMK’nın 375/1-i ve İYUK’un 53/1-ı maddelerinde de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler gereğince, AİHM kararının kesinleşmesinden 1 yıl içinde ilgililer yargılanmanın yenilenmesini isteyebilirler. Yani, meslekten ihraçlarla ilgili verilecek ihlal kararlarından sonrada yeniden yargılama yapılması zorunlu olup idare mahkemeleri ve Danıştay ihlal nedenlerini gidermek zorundadırlar.

Konu AİHM kararları olunca gündeme gelen Kavala-Demirtaş kararlarının uygulanmadığı ve AİHM tarafından güncel yargılamalar kapsamında verilecek kararların da uygulanmayacağı ve bu nedenle AİHM’e başvurmaya gerek olmadığı yönündeki düşüncelerin hukuki bir temeli yoktur. Ayrıca, bu kişilerle ilgili kararlar işin esasına değil, tutuklamaya ilişkindir. Bu yıl sonuna doğru açıklanması beklenen Yalçınkaya kararı AİHM Büyük Daire tarafından kesin olarak verilecek olup bu dosyada; Bylock, Bank Asya, Dernek üyeliği gibi mevcut dosyaların büyük çoğunluğunda yer alan kriterlerin örgüt üyeliğinin delil olarak kullanılması suç ve cezaların yasallığı, adil yargılanma ve özel yaşama saygı hakları gibi en temel haklar açısından değerlendirilecektir.

Daha sonra yapılacak tüm başvuruların da bu dosyadaki ilkeler ışığında sonuçlandırılması beklenmektedir. İhraçlara ilişkin dosyalarda da AİHM’in vereceği ihlal kararına dayanılarak ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilerek mağduriyetler ortadan kaldırılabilecektir. Kısaca, kamuoyuna mal olmuş ve işin hukuki yönünden daha siyasi yönüyle gündeme gelen kişiler üzerinden AİHM’in vereceği diğer ihlal kararlarının da uygulanmayacağı ve bu nedenle AİHM’e başvuru yapılmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalara, komplo teorisyenlerine itibar edilmemeli ve başvuruların eksiksiz olarak yapılmasına gayret edilmelidir. Hiçbir düzen ve rejim bu kadar hukuksuzlukla ayakta duramayacağı gibi AİHM’den gelecek binlerce ihlal kararını da görmezden gelemez!

Kaldı ki, gasp edilmiş haklarını sonuna kadar aramak en başta mağdurların kendilerine duyduklarının saygı gereğidir. Ayrıca bu kararlar, bu hukuksuzlukları yapanların başta insanlığa karşı suç olmak üzere işledikleri tüm suçların en önemli delili olacaktır. İster sivil ister asker olsun, darbe teşebbüsünden haberi olmayanlar BERAAT EDECEK, bu kişiler TÜM HAKLARINI VE İTİBARLARINI GERİ ALACAK ve verdikleri kararlarla insanların hayatını karartanlar da hukuk önünde HESAP VERECEKLERDİR. Hiç şüpheniz olmasın! Mücadeleye devam.